Privacy

 Privacy Statement, Antwerps Cichliden Center

Uw rechten

Wij gaan zo zorgvuldig en veilig mogelijk om met uw gegevens. Als u dat wilt nagaan, is het goed te weten dat u – als eigenaar van uw persoonsgegevens – diverse rechten heeft.

Recht op informatie

U heeft het recht geïnformeerd te worden over onze werkprocessen waarin uw persoons- en betalingsgegevens in rond gaan.

Contact: info@antwerpscichlidencenter.be 


Recht op inzage

U heeft het recht de persoonsgegevens in te zien die wij van u hebben. Wilt u gebruik maken van dit recht? Geen punt. Wel verifiëren we eerst uw identiteit, waarna we al uw gegevens opzoeken. Alle data die we van u hebben, sturen we u toe. En we informeren u over de details van ons verwerkingsproces, zoals het doel, de bewaartermijn, met wie de gegevens worden gedeeld, en hoe de gegevens zijn verkregen. We streven ernaar u binnen een maand inzage te geven. Wanneer dit langer gaat duren, informeren we u daarover.

Contact: info@antwerpscichlidencenter.be  


Recht op correctie, beperking en verwijdering

U heeft het recht om de persoonsgegevens die wij van u hebben, te corrigeren of aan te vullen. Of om een deel van uw gegevens te verwijderen, zodat we met beperkte gegevens verder gaan. En u heeft het zogeheten ‘recht op vergetelheid’, wat betekent dat u alle gegevens die wij van u hebben, kunt laten verwijderen. De wet verplicht ons overigens bepaalde gegevens wel te bewaren. Die kunnen we dus niet verwijderen.

Contact: info@antwerpscichlidencenter.be   


Recht op dataoverdracht

U heeft het recht de persoonsgegevens die ACC van u heeft, digitaal over te dragen aan een andere instantie. Wilt u dit, dan leveren wij uw gegevens in een gestructureerd en gangbaar bestandsformaat aan. Dit mogen we alleen doen met persoonsgegevens die u persoonlijk aan ons heeft verstrekt, of waarvoor u ons nadrukkelijk toestemming heeft gegeven deze te verwerken, of die we hebben verkregen door de uitvoering van onze overeenkomst. We streven ernaar u binnen een maand het bestand voor dataoverdracht te verstrekken. Wanneer dit langer duurt, informeren we u daarover.

Contact: info@antwerpscichlidencenter.be

Als u vindt dat wij ten onrechte persoonsgegevens van u verwerken, dan nodigen we u uit dat aan ons kenbaar te maken. Als uw bezwaar terecht is, zullen wij de verwerking van uw persoonsgegevens stoppen. Ook kunt u een officiële klacht indienen als u vindt dat wij onzorgvuldig met uw gegevens omgaan. Wanneer u ons dat meldt, zullen we onze processen kritisch nalopen en eventuele tekortkomingen wegnemen. We streven ernaar uw klacht binnen vijf werkdagen af te handelen. Mocht dit langer duren, informeren we u daarover. Komen we er samen niet uit, dan kunt u een signaal afgeven bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contact: 

info@antwerpscichlidencenter.be

Dien een klacht in bij Autoriteit Persoonsgegevens >>

  
Hoe we omgaan met uw data
 

Wij verwerken persoonlijke gegevens van websitebezoekers en klanten op onze website en in e-mails.

Wij verzamelen en verwerken persoonlijke gegevens om bestellingen uit te voeren, waaronder namen, contactgegevens, adresgegevens en betalingsgegevens. We verzamelen ook gegevens via cookies en soortgelijke traceringstechnologieën om het gedrag van bezoekers op onze website en in e-mails te monitoren, zodat we de bezoekerservaring op onze website en in e-mails kunnen verbeteren, bijvoorbeeld door geschikte productaanbevelingen te doen. We gebruiken ook persoonlijke gegevens die zijn verzameld voor legitieme marketingdoeleinden.

  Wij gebruiken Santu Pty Ltd als verwerker om namens ons klantgegevens te verzamelen. Wij gebruiken Multisafepay als verwerker om namens ons betalingen te verwerken. Wij gebruiken BePost als verwerker om producten namens ons te verzenden. Wij gebruiken Google Analytics om het verkeer op onze website te volgen.

Administratie van activiteiten
Bewaartermijn


Fraude bestrijden


In het geval van een datalek

Datalek melden

info@antwerpscichlidencenter.be


Hoe we omgaan met cookies
Om onze site goed te laten functioneren, maken we gebruik van cookies. Dat zijn kleine tekstbestanden die we plaatsen op uw computer, tablet of telefoon. Zo’n bestand registreert gegevens, bijvoorbeeld over de pagina’s die u bekijkt. Dat is volledig anoniem, uw identiteit is niet te achterhalen. Maar het gaat wel over úw gedrag. Daarom informeren we u graag over cookies en uw mogelijkheden.
 


 Doel van onze cookies
Cookies zijn zowel nuttig voor ons als voor u. Zo zorgen cookies ervoor dat u niet herhaaldelijk dezelfde informatie hoeft in te voeren. En krijgt u informatie voorgeschoteld die is afgestemd op uw interesses. Ook gebruiken we cookies om het websitegebruik te analyseren. Met die inzichten maken we de site gebruiksvriendelijker.

We gebruiken cookies voor diverse doelen:
 

·         onze online winkel functies uit te voeren

·         uw bezoekerservaring te verbeteren

·         websiteverkeer bij te houden om ons te helpen bij het beheren van onze website

·         social media-functies aan te bieden

·         websiteverkeer te analyseren voor marketingdoeleinden


     • Om derden in staat te stellen uw interesses te ontdekken.

Liever geen cookies
U kunt zelf bepalen of en welke cookies u accepteert. Deze keuze heeft mogelijk wel gevolgen. Als u onze cookies tegenhoudt, kunnen wij niet meer beloven dat onze website optimaal werkt.
• U kunt instellen welke van onze cookies u wel accepteert en welke niet. Bijvoorbeeld dat u wel meewerkt aan statistieken, maar niet aan gepersonaliseerde informatie. Direct uw voorkeuren instellen >>
• U kunt uw browser – Chrome, Safari, Internet Explorer – zo instellen dat u een waarschuwing krijgt als een website cookies wil plaatsen. Of dat uw browser per definitie alle cookies weigert, of alleen die van derden. Ook kunt u reeds geplaatste cookies weghalen. Zorg dat u deze instellingen wijzigt op elk apparaat en browser die u gebruikt.
• U kunt instellen dat Google Analytics op geen enkele site uw gedrag kan volgen. Als u dat wilt, kunt u zich bij Google afmelden voor al hun cookies.

 

De cookies die wij gebruiken

Google Analytics
Facebook Custom Audience

Facebook Impressions
Facebook Connect
Facebook Social Plugins

         Elke activiteit die we uitvoeren in het dataverwerkingsproces, houden we nauwkeurig bij. Zodat we altijd kunnen achterhalen wat er gebeurt met uw persoonsgegevens.   We bewaren persoonsgegevens niet langer dan 8 jaar. Die bewaartermijn bewaken we door termijn en de persoonsgegevens bij elkaar te bewaren. We werken samen met banken, creditcardmaatschappijen en andere partijen die fraude bestrijden. Daarvoor is het soms nodig om gegevens met hen te delen. Dit gebeurt altijd volgens de wettelijke voorschriften en alleen als onze functionaris gegevensbescherming zijn expliciete toestemming verleent. Hoe goed we ons werk ook doen, er bestaat altijd het risico van een datalek. Dat kan komen door een fout van ons of volledig buiten ons om gebeuren. In elke situatie waarin persoonsgegevens verloren gaan of in verkeerde handen vallen, is sprake van een datalek. Wanneer we een datalek ontdekken, is directe actie nodig. Eerst onderzoeken we om welke persoonsgegevens het gaat. Is de inbreuk mogelijk van invloed op uw rechten en vrijheden, dan melden we het lek binnen 72 uur bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Bij een hoog risico informeren we u ook meteen. Daarnaast onderzoeken we het lek grondig. We achterhalen wat er precies is gebeurd, welke gegevens zijn blootgesteld aan gevaar, wie daar mogelijk achter kunnen zitten, en: hoe we dat in de toekomst kunnen voorkomen. Zodat we onze beveiliging kunnen aanscherpen. Bovendien leggen we al onze bevindingen over het datalek zorgvuldig vast, zodat we er ook op een later tijdstip nog van kunnen leren. Heeft u het vermoeden dat er sprake is van een datalek? Dan horen we dat graag direct. Inclusief de redenen of de signalen waarop u uw vermoeden op baseert. Contact: